yangın güvenliği
için çalışıyoruz.

Yangın güvenliğinde hiçbir detay göz ardı edilemez. Sektördeki 40 yılı aşkın deneyimimizle Türkiye’nin ve dünyanın en büyük projelerinde sorumluluk aldık ve almaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Referanslarımız

Türkiye’nin gücüne güç katan yüzlerce markası, yangın güvenliğini bize emanet etti.

HİZMETLERİMİZ

"Yangın tasarımla önlenir, tasarımla söndürülür."

Proje müellifleri tarafından hazırlanan mimari, mekanik ve elektrik projelerinin yangın güvenliği açısından incelenmesi ve proje bünyesinde yer alacak fonksiyonlarda, insanların tahliyesi, yangının haber alınması, duyurulması, ilk müdahalenin yapılabilmesi, yangın
genişlemesinin önlenmesi, duman kontrolü, otomatik söndürme sistemleri ve yangın ile ilgili benzeri konularda, bölümlerin kulanım amacına göre uluslararası standartlara uygun esnek
ve çağdaş optimum çözümlerin belirlenmesi, sistemlerin entegrasyonunun sağlanması,
işletim ve bakım maliyetinin minimize edilmesi, yangın güvenliği ile ilgili olan ve aşağıdaki listede belirtilen konularda genel danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Projelendirme aşaması hizmetlerin tamamlanması sonrasında yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi, kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların teknik açıdan değerlendirilmesi ve uygunluklarının sorgulanması, yapılan uygulamaların rutin olarak kontrol edilmesi, tamamlanan sistemlerin fonksiyon testlerin yapılması, yerinde tespit raporlarının hazırlanması ve yangın güvenliği ile ilgili bütün konularda danışmanlık verilmesi.

Yangın güvenliği ile ilişiği bulunan cihaz ve imalatların kabul testlerinin gerçekleştirilmesi, tespit edilen uygunsuzlukların raporlandırılması.
Tasarım kriterlerine göre, yangın güvenliği ile ilişiği bulunan cihaz ve ekipmanların yeterliliklerinin sorgulanması.

Monte edilmiş olan cihaz ve ekipmanların ve yapılmış olan imalatın teknik şartnamelere, yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü.

Geçici ve kesin kabul işlemlerinde işverene eşlik edilmesi, uygunluk raporu hazırlanması.

Tespit edilen ve raporlanan uygunsuzluklara dair çözümlerin belirlenmesi, düzeltici işlemler
için iş planının ve bütçenin oluşturulması.

Düzeltici ve önleyici işlemlerin devam ettiği süreçte süpervizyon hizmeti (technical due diligence) verilmesi. Uygunluk değerlendirmesi yapılması.

Binanın işletmesi sırasında yapılan mimari düzenlemeleri incelenmesi, yangın söndürme sistemleri, duman kontrol sistemleri, yangın algılama ve uyarı sistemlerinin testleri ile yangın
otomasyon sistem testleri yapılması, yangın korunum sistemlerinin işletilmesi ile ilgili genel danışmanlık hizmetleri verilmesi. Sistemlerin işletilme sürekliliğinin sağlanması çalışmaları ve
sistemlerin entegrasyonu, belirlenen esaslara göre personelin eğitimlerinin yönlendirilmesi, önleme ve söndürme yönergeleri, periyodik kontroller ve tatbikat esaslarının hazırlanması ve
uygulanması konusunda çalışmalar yapılması.

Mevcut binanın yerinde imalat (As-built) projeleri kontrol edilerek, sahada mimari
düzenlemelerin, elektrik ve mekanik sistemlerin uygunluk incelemesi yapılması ve tespit edilen hususlarla uygunluk ve risk değerlendirme raporunun hazırlanması.

öne çıkan projeler

Yangında can güvenliği ve yapının korunması için alınacak önlemler, bina tasarlanırken belirlenmelidir. Elektrik ve mekanik sistemler yapısal önlemlerle bütünleşik olmalıdır.

Emaar Square Mall

Proje Danışmanlığı
Fonksiyon Testleri

İSTANBUL HAVALİMANI

Proje Danışmanlığı
Fonksiyon Testleri

Çırağan Sarayı Kempinski

Proje Danışmanlığı
Fonksiyon Testleri

Han Çadırı

Proje Danışmanlığı
Fonksiyon Testleri

Rakamlarla Etik Mühendislik

YILINDAN İTİBAREN
0
FİRMAYLA
0 +
Ülkede
0 +
PROJE TAMAMLADIK
0 +

YAYINLAR

Yangın güvenliği hakkında gelişmeler ve akademik çalışmalarımız.

Makas Merdivenler

Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARININ HAVALANDIRILMASI

Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ

Akıllı Binalarda Yangın Otomasyonu

Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ

Alışveriş Merkezlerinde Duman Kontrolü

Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ