YANGIN VE CAN GÜVENLİĞİ İÇİN

Bütüncül Çözümler

Yangın güvenliğinde hataya yer yoktur. Çağdaş, ilkeli ve sorumlu mühendislik yaklaşımımız ile hizmet verdiğimiz tüm yapılarda, can ve mal kayıplarını engelleyen, yenilikçi yangın güvenliği çözümleri üretiyoruz. Alışılagelmiş hizmet standardının üzerine çıkarak, 40 yılı aşkın tecrübemizle sektörün öncülüğünü yapıyoruz.

Proje Danışmanlığı

Proje müellifleri tarafından hazırlanan mimari, mekanik ve elektrik projelerinin yangın güvenliği açısından incelenmesi ve proje bünyesinde yer alacak fonksiyonlarda, insanların tahliyesi, yangının haber alınması, duyurulması, ilk müdahalenin yapılabilmesi, yangın genişlemesinin önlenmesi, duman kontrolü, otomatik söndürme sistemleri ve yangın ile ilgili benzeri konularda, bölümlerin kullanım amacına göre uluslararası standartlara uygun esnek ve çağdaş optimum çözümlerin belirlenmesi, sistemlerin entegrasyonunun sağlanması, işletim ve bakım maliyetinin minimize edilmesi, yangın güvenliği ile ilgili olan ve aşağıdaki listede belirtilen konularda genel danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Kaçış yollarının, boşaltma imkanlarının ve yangın zonlarının incelenmesi, çıkış mesafelerinin, genişliklerinin ve konumlarının kontrolü.

Mimari, mekanik ve elektrik yangın zonlarının belirlenmesi ve yapılan kompartımantasyonun kontrolü.

İnsan kapasitesine bağlı tahliye gereklerinin ve çıkış sayısının belirlenmesi.

Çıkış kapıları özelliklerinin belirlenmesi.

Yönlendirme işaretlerinin yerlerinin ve armatürlerin özelliklerinin belirlenmesi.

Kaplama ve yapı malzemeleri özelliklerinin belirlenmesi.

Yangın strateji plan esaslarının belirlenmesi, hazırlanan yangın strateji planlarının kontrolü.

Hacımların kullanım amacına uygun duman kontrol sistem esaslarının belirlenmesi.

İhtiyaç olması halinde duman ve yangın damperi gerekli yerlerin ve damper özelliklerinin tespiti.

İhtiyaç olması halinde duman tahliye sistemini gerçekleştirecek fan ve/veya duman kapağı kapasitelerinin kontrolü.

Duman kontrol cihazlarının elektrik besleme prensiplerinin belirlenmesi.

Duman kontrol senaryo esaslarının belirlenmesi.

Kullanım amacına uygun olan yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tespiti.

Bölümlere göre uygun dedektör tiplerinin belirlenmesi.

Alarm butonlarının yerlerinin ve otomasyon esaslarının.

Siren/flaşör ve/veya anons sistemlerinin özellikleri ve yerlerinin, teknik özelliklerinin belirlenmesi.

Enerji kabloları tiplerinin ve özelliklerinin belirlenmesi.

Acil durum elektrik pano prensiplerinin belirlenmesi.

Pompaların ve duman kontrol fanlarının elektrik beslemeleri için tasarım prensiplerinin belirlenmesi ve alınacak ilave tedbirlerin belirlenmesi.

Asansörlerin özelliklerinin belirlenmesi.

Yangın algılama ve alarm sistemleri “cause&effect” senaryo prensiplerinin belirlenmesi.

Sulu söndürme sistemi ihtiyaçlarının sorgulanması ve zorunlulukların belirlenmesi.

Yangın suyu deposu kapasitesi, pompa kapasiteleri ve pompa özelliklerinin belirlenmesi.

Yangın dolaplarının yerlerinin ve dolap tiplerinin tespiti.

Otomatik sprinkler sistemi tesisatının esaslarının belirlenmesi ve mekanik proje müellifi tarafından hazırlanacak projelerinin uygunluğunun kontrolü.

Otomatik gazlı söndürme sistemleri esaslarının tespiti ve mekanik proje müellifi tarafından hazırlanacak projelerin uygunluğunun kontrolü.

Hidrant sistemi gerekliliğinin değerlendirilmesi ve tasarım esaslarının belirlenmesi.

Yangının genişleme durumunun incelenmesi ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi.

Çelik taşıyıcıların yangına dayanım hesapları ve korunma yöntemlerinin belirlenmesi.

Özel bölümlerde alınacak önlemlerin belirlenmesi.

Yangın otomasyonu esaslarının belirlenmesi.

Egzost ve üfleme fanları ile yangın damperlerinin otomasyon esaslarının belirlenmesi.

Uyarı ve duyuru sistemlerinin otomasyon esaslarının belirlenmesi.

İzleme yapılacak noktaların belirlenmesi.

PROJE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERDİĞİMİZ PROJELER

LC Waikiki Depolar
İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ
HAYDAR ALIYEV KÜLTÜR MERKEZİ
FLAME TOWERS (AVM & OFİS & KONUT & OTEL)
İSTANBUL HAVALİMANI

Mesleki Kontrollük

Projelendirme aşaması hizmetlerin tamamlanması sonrasında yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi, kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların teknik açıdan değerlendirilmesi ve uygunluklarının sorgulanması, yapılan uygulamaların rutin olarak kontrol edilmesi, tamamlanan sistemlerin fonksiyon testlerin yapılması, yerinde tespit raporlarının hazırlanması ve yangın güvenliği ile ilgili bütün konularda danışmanlık verilmesi.

Hazırlanan teknik şartnamelerin yangın güvenliği açısından uygunluğunun kontrolü.

Seçilen malzemelerin değerlendirilmesi.

Kullanılan cihazların yeterliliğinin incelenmesi.

Sahadaki uygulamanın projelere uygunluğunun kontrolü.

Uygulama aşaması sırasında yapılan proje revizyonlarının yangın güvenliği açısından
uygunluğunun değerlendirilmesi ve güncel planların saha uygulamasının uygunluğunun
kontrolü.

Otomatik sulu söndürme sistemlerinin testlerinin yapılması.

Manuel sulu söndürme sistemlerinin testlerinin yapılması.

Flow switch ve vana izlemeleri testlerinin yapılması.

Dedektör arıza kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Dedektör aktivasyon kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

İhbar butonu kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Yangın otomasyonuna geçiş şekillerinin kontrolü.

Panel kontak çıkışları kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Uyarı sistemleri kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Temiz gazlı söndürme sistemi kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Yönlendirme armatürleri kontrolü.

Acil aydınlatma armatürleri kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Damper kumandaları, basınçlandırma fanlarının aktivasyon kontrolü ve fonksiyon testlerinin
yapılması.

Siren/flaşör sisteminin kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Anons sisteminin kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Yangın güvenlik sistemlerinin diğer sistemlerle otomasyonunun kontrolü.

MESLEKİ KONTROLLÜK HİZMETİ VERDİĞİMİZ PROJELER

İŞBANKASI TUTOM
GALATAPORT
The Ritz-Carlton
EMAAR (AVM & OFİS & KONUT & OTEL)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
AKASYA AVM

Fonksiyon Testleri

Yangın güvenliği ile ilişiği bulunan cihaz ve imalatların kabul testlerinin gerçekleştirilmesi, tespit edilen uygunsuzlukların raporlandırılması.

Tasarım kriterlerine göre, yangın güvenliği ile ilişiği bulunan cihaz ve ekipmanların yeterliliklerinin sorgulanması.

Monte edilmiş olan cihaz ve ekipmanların ve yapılmış olan imalatın teknik şartnamelere, yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü.

Geçici ve kesin kabul işlemlerinde işverene eşlik edilmesi, uygunluk raporu hazırlanması.

Tespit edilen ve raporlanan uygunsuzluklara dair çözümlerin belirlenmesi, düzeltici işlemler için iş planının ve bütçenin oluşturulması.

Düzeltici ve önleyici işlemlerin devam ettiği süreçte süpervizyon hizmeti (technical due diligence) verilmesi. Uygunluk değerlendirmesi yapılması.

FONKSİYON TESTLERİ HİZMETİ VERDİĞİMİZ PROJELER

İSTANBUL, SWISSOTEL
İSTANBUL MODERN MÜZESİ
KANYON AVM
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
ZORLU CENTER AVM
Akasya Avm

İşletme Danışmanlığı

Binanın işletmesi sırasında yapılan mimari düzenlemelerin incelenmesi, yangın söndürme sistemleri, duman kontrol sistemleri, yangın algılama ve uyarı sistemlerinin testleri ile yangın otomasyon sistem testleri yapılması, yangın korunum sistemlerinin işletilmesi ile ilgili genel danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Sistemlerin işletilme sürekliliğinin sağlanması çalışmaları ve sistemlerin entegrasyonu, belirlenen esaslara göre personelin eğitimlerinin yönlendirilmesi, önleme ve söndürme yönergeleri, periyodik kontroller ve tatbikat esaslarının hazırlanması ve uygulanması konusunda çalışmalar yapılması.

Bina dâhilinde yapılacak yeni mimari düzenlemelerin kaçış yolları, boşaltma imkânları, çıkış mesafeleri ve yangın zonları açısından değerlendirilmesi ve kontrolü.

Söndürme sistemleri, algılama ve uyarı sistemlerinde yapılacak değişikliklerin uygunluğunun değerlendirilmesi.

Mimari, mekanik ve elektrik yangın zonlarında meydana gelebilecek muhtemel değişikliklerin değerlendirilmesi.

Binaya yeni taşınan ve/veya kullanım alanında tadilat yapan bina kullanıcılarının mimari, elektrik ve mekanik sistem projelerinin yangın güvenliği onaylarının (pilotaj onayı) verilmesi.

Tamamlanan yangın söndürme, yangın algılama, duman tahliye, acil aydınlatma, yönlendirme, acil anons sistemleri, duman kontrol sistemlerinin kabul testlerinin yapılması.

Sistemlerin kontrol, test ve bakım esaslarının belirlenmesi ve takip çizelgelerinin hazırlanması.

Yangın güvenliği ile ilişiği bulunan sistemlerin senelik bakım ve işletme planlamasının yapılması.

Yangın güvenlik sistemlerinin çalışır durumda bulunmaları için rutin olarak kontrol edilmesi ve eksiklikler belirlendiği takdirde tespit raporlarının hazırlanması.

Mevcutta bulunan sistemlerin ve cihazlarının yeterliliklerinin sorgulanması, bina ihtiyacını karşılayıp karşılayamadığının kontrolü.

Yangın güvenliği sistemleri ile alakalı düzeltici ve önleyici işlemlerin belirlenmesi, planlamanın yapılması.

Yangın güvenlik sistemlerinin periyodik bakımlarını yapan ekiplerin kontrol ve süpervize edilmesi, yapılan bakım işlemleri sonrası onay verilmesi.

Yangın güvenliği ilgili diğer konularda danışmanlık yapılması, görüş bildirilmesi, kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi.

Talep edilmesi durumunda, yangın güvenliği ile ilgili toplantılara iştirak edilmesi.

İşletme yangın güvenliği önleme ve söndürme organizasyon şemalarının hazırlanması hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

İlk müdahale ve kurtarma malzemelerinin belirlenmesi.

İşletme yangın güvenliği önleme ve söndürme görev tanımlarının belirlenmesi hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Yangın tahliye, kurtarma ve söndürme ekiplerinin belirlenmesi hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

İşletme personelinin uyacağı esasların hazırlanması hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

İşletme yöneticilerinin görevlerinin belirlenmesi hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Yangını ilk gören personelin ve yangın ekiplerinin görevlerinin tespiti hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Personel eğitim esaslarının hazırlanması hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Tatbikat esaslarının belirlenmesi hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Aylık kontrol esaslarının hazırlanması.

Yangın güvenlik sistemlerinin çalışır durumda bulunmaları için kontrol edilmesi ve eksiklikler belirlendiği takdirde tespit raporlarının hazırlanması.

Yılda en az 1 kez tatbikatlara nezaret edilmesi, tatbikatların iyileştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunulması.

İŞLETME DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERDİĞİMİZ PROJELER

Antalya Havalimanı
İstinye Park İstanbul/İzmir
EMAAR (AVM & OFİS & KONUT & OTEL)
TRUMP TOWERS (AVM & OFİS & KONUT)
İSTANBUL HAVALİMANI

Yangın Risk Analizi

Mevcut binanın yerinde imalat (As-built) projeleri kontrol edilerek, sahada mimari düzenlemelerin, elektrik ve mekanik sistemlerin uygunluk incelemesi yapılması ve tespit edilen hususlarla uygunluk ve risk değerlendirme raporunun hazırlanması.

Kullanım amacı farklı olan bölümlerde kaçış yollarının, boşaltma imkanlarının ve yangın zonlarının incelenmesi, çıkış mesafelerinin, genişliklerinin ve konumlarının mimari planlar üzerinden kontrolü.

Çıkış yollarının, kaçış merdivenlerinin ve merdivenlerin tahliye noktalarındaki
düzenlemelerinin yerinde kontrolü.

Mimari, mekanik ve elektrik yangın zonlarının uygunluğunun yerinde kontrolü.

İnsan kapasitesine bağlı tahliye gereklerinin ve çıkış sayısının yeterliliğinin, mimari planlar üzerinden ve yerinde imalatların mimari planlara uygunluğunun kontrolü.

Çıkış kapıları ve yangın merdiveni kapılarının özelliklerinin yerinde kontrolü.

Yönlendirme işaretlerinin yerlerinin ve armatürlerin özelliklerinin uygunluğunun yerinde kontrolü.

Kaçış yolları üzerindeki acil durum aydınlatma sistemlerinin uygunluğunun yerinde kontrolü.

Bazı bina bölümlerinde (otoparklar, asansörler, mutfak, işletim odaları, kazan dairesi, vb) alınması gereken özel önlemlerin yerinde kontrolü.

Otomatik sprinkler sistemlerinin ihtiyaca ve standartlara uygun olarak tesis edildiğinin yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Manuel söndürme sistemlerinin (yangın dolabı, itfaiye su alma ağzı vb.) ihtiyaca ve standartlara uygun olarak tesis edildiğinin yerinde gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Yangın suyu depolarının, pompa kapasitelerinin, pompa özelliklerinin ve pompa dairesi düzenlemelerinin yerinde gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Hidrant sisteminin ihtiyaca ve standartlara uygun olarak tesis edildiğinin yerinde gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Otomatik gazlı söndürme sistemlerinin ihtiyaca ve standartlara uygun olarak tesis edildiğinin yerinde gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin ihtiyaca ve standartlara uygun olarak tesis edildiğinin yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Dedektör tiplerinin kullanım amacına uygunluğunun yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Alarm butonları özelliklerinin ve yerleşiminin yerinde kontrolü.

Kaçış yolları üzerinde yer alan ve normal zamanlarda kilitli tutulan kapılarda yapılan düzenlemelerin yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemlerinin yeterliliğinin yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Yangın pompaları gibi acil durum cihazlarının enerji beslemelerinin uygunluğunun değerlendirilmesi.
Asansörlerin özelliklerinin yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Havalandırma ve duman kontrol cihazları hava alış ve hava atış ağızları yerlerinin uygunluğunun yerinde değerlendirilmesi.

Dumanın yayılımının engellenmesi için alınması gereken pasif önlemlerin uygunluğunun yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Ticari davlumbaz egzoz sistemlerinin ihtiyaca ve standartlara uygun olarak tesis edildiğinin yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

YANGIN RİSK ANALİZİ HİZMETİ VERDİĞİMİZ PROJELER

Çırağan Palace Kempinski
The Land Of Legends
Abdi İbrahim Esenyurt Üretim Kompleksi
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü
Vadistanbul AVM
AKMERKEZ (AVM & KONUT & OFİS)