ANADOLU ÜNİVERSİTESİAÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ EK BİNA

Kullanım Amacı: EĞİTİM YAPILARI
Şehir:
Yapı Tamamlanma Tarihi: 2016
Hizmet Tipi:
Yapı Alanı: