Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nde 1974 yılında lisans ve 1976 yılında yüksek lisansını bitirdi. Yüksek lisansından sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Makine Fakültesi Isı Tekniği Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başladı. Güneş Enerji konusundaki doktora çalışmasını 1982 yılında tamamladı. 1991 yılında Makine Fakültesinde doçent ve 1997 yılında aynı Fakültede profesör oldu.

Güneş Enerjisinin 1978 yılında Türkiye’de ilk defa bir üniversitede lisans ve yüksek lisans ders programına girmesini ve ders olarak okutulmasını sağladı. 1982 yılında on iki ay, Makine Kimya Endüstrisinde güneşi izleyen ve buhar üreten sistemin geliştirilmesinde çalıştı. Kendinden depolu yeni tip güneş toplayıcısı geliştirdiTürkiye’de, Yangın Güvenliğini ilk defa 1995 yılında üniversitede ayrı ders olarak açtı. Yangın yönetmeliğini çıkararak, yangını önleme ve söndürmenin bilimsellik kazandırdı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinde ve değişik fakültelerde lisans, yüksek ve doktora seviyelerinde Termodinamik, Isı Transferi, Güneş Enerjisi, Sayısal Analiz, Yangın Güvenliği, Isı İletimi ve Isı Işınımı derslerini verdi. 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden emekli oldu

Yangın konusundaki çalışmalarına 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan “İstanbul Yangın Güvenliği Araştırma Projesi” Koordinatörü olarak başladı. Bu dönemde JICA bursu ile Japonya’da beş ay itfaiyede eğitim aldı. 1989-1994 yılları arasında İstanbul İtfaiye Daire Başkanı olarak görev yaptı. Yüzlerce yangının söndürülmesinde ekipleri yönetti. Almanya, İngiltere gibi ülkelerde yangın önlemleri konusunda eğitimlere katıldı.İtfaiye teşkilatının halk tarafından tanınması amacıyla 1990 yılında İtfaiye Haftasını başlattı. Bu tarihten sonra her yıl çeşitli şenlik, gösteri ve paneller düzenlenmeye başlandı.

Türk kültüründe önemli bir yeri olan tulumbacıları ve yangın söndürme tulumbalarını ve itfaiye tarihini tanıtmak amacıyla ilk kez 1931 yılında açılan, fakat ilerleyen yıllarda bir depoda toplanan eserler ile cami, müze ve eski itfaiyecilerden temin edilen eserlerle birlikte iki  bin civarında eseri bir araya getirerek 1992 yılında İtfaiye Müzesi’nin açılmasını sağladı.

1993 yılında itfaiyede ilk kurtarma ekibini kurdu.Kendisini Türkiye’de itfaiyeye bilimsellik kazandırmaya, itfaiye ve itfaiyeci kavramlarını yüceltmeye ve itfaiyenin kamuoyunda tanınmasına adadı. Japonya’daki söndürme ve kurtarma sistemlerini İstanbul’a İtfaiyesi’ne uyguladı. İlk “Yangından Korunma Yönetmeliği”ni 1992 yılında hazırladı ve İstanbul Belediyesinde yürürlüğe sokularak uygulanmasını sağladı. 2002 yılında Türkiye’de yangın güvenliği için önemli bir adım olan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in hazırlanmasına öncülük etti, komisyon başkanlığını yaptı. 

Kurucu ve Onursal Başkanı olduğu Türkiye Yangından Korunma Vakfı’nı (TÜYAK) 1992 yılında kurdu. İTÜ Vakfı, Yıldız Sarayı Vakfı ve DOVAK Eğitim Vakfı mütevellisi ve birçok sivil toplum kuruluşu üyesidir. Termodinamik, Güneş Enerjisi ve Yangın güvenliği konusunda yayımlanmış çok sayıda makalesi, araştırması ve eğitim kitabı bulunmaktadır. Son yıllarda İtfaiye Tarihi konusunda araştırma yapmaktadır. Birçok derginin editörlüğünü yapmış ve yangın güvenliği ile ilgili 300 den fazla makalesi yayımlanmıştır.

Akademiye ve sektöre çok önemli katkılar sunmuş kıymetli hocamızı 7 Temmuz 2021 tarihinde kaybettik. Bize açtığı yolda sorumluluk ve güvenle hizmet etmeye devam ediyoruz.