Holistic Solutions for

Fire and Life Safety

There is no place for any failure in fire safety. With our modern, principled and responsible engineering approach, we produce innovative fire safety solutions that prevent loss of life and property in all buildings we serve. We have been pioneering the industry with our experience of more than 40 years, exceeding the traditional service standard.

Project Consultancy

The architectural, mechanical, and electrical projects prepared by the project authors are examined from the perspective of fire safety. In the context of functions within the project, services include determining flexible and contemporary optimum solutions in accordance with international standards for evacuation of people, detection and announcement of fire, initial intervention, prevention of fire spread, smoke control, automatic fire suppression systems, and similar issues related to fire, considering the purpose of each section. The goal is to ensure the integration of systems, minimize operational and maintenance costs, and provide general consultancy services in the following areas related to fire safety.

Kaçış yollarının, boşaltma imkanlarının ve yangın zonlarının incelenmesi, çıkış mesafelerinin, genişliklerinin ve konumlarının kontrolü.

Mimari, mekanik ve elektrik yangın zonlarının belirlenmesi ve yapılan kompartımantasyonun kontrolü.

İnsan kapasitesine bağlı tahliye gereklerinin ve çıkış sayısının belirlenmesi.

Çıkış kapıları özelliklerinin belirlenmesi.

Yönlendirme işaretlerinin yerlerinin ve armatürlerin özelliklerinin belirlenmesi.

Kaplama ve yapı malzemeleri özelliklerinin belirlenmesi.

Yangın strateji plan esaslarının belirlenmesi, hazırlanan yangın strateji planlarının kontrolü.

Hacımların kullanım amacına uygun duman kontrol sistem esaslarının belirlenmesi.

İhtiyaç olması halinde duman ve yangın damperi gerekli yerlerin ve damper özelliklerinin tespiti.

İhtiyaç olması halinde duman tahliye sistemini gerçekleştirecek fan ve/veya duman kapağı kapasitelerinin kontrolü.

Duman kontrol cihazlarının elektrik besleme prensiplerinin belirlenmesi.

Duman kontrol senaryo esaslarının belirlenmesi.

Kullanım amacına uygun olan yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tespiti.

Bölümlere göre uygun dedektör tiplerinin belirlenmesi.

Alarm butonlarının yerlerinin ve otomasyon esaslarının.

Siren/flaşör ve/veya anons sistemlerinin özellikleri ve yerlerinin, teknik özelliklerinin belirlenmesi.

Enerji kabloları tiplerinin ve özelliklerinin belirlenmesi.

Acil durum elektrik pano prensiplerinin belirlenmesi.

Pompaların ve duman kontrol fanlarının elektrik beslemeleri için tasarım prensiplerinin belirlenmesi ve alınacak ilave tedbirlerin belirlenmesi.

Asansörlerin özelliklerinin belirlenmesi.

Yangın algılama ve alarm sistemleri “cause&effect” senaryo prensiplerinin belirlenmesi.

Sulu söndürme sistemi ihtiyaçlarının sorgulanması ve zorunlulukların belirlenmesi.

Yangın suyu deposu kapasitesi, pompa kapasiteleri ve pompa özelliklerinin belirlenmesi.

Yangın dolaplarının yerlerinin ve dolap tiplerinin tespiti.

Otomatik sprinkler sistemi tesisatının esaslarının belirlenmesi ve mekanik proje müellifi tarafından hazırlanacak projelerinin uygunluğunun kontrolü.

Otomatik gazlı söndürme sistemleri esaslarının tespiti ve mekanik proje müellifi tarafından hazırlanacak projelerin uygunluğunun kontrolü.

Hidrant sistemi gerekliliğinin değerlendirilmesi ve tasarım esaslarının belirlenmesi.

Yangının genişleme durumunun incelenmesi ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi.

Çelik taşıyıcıların yangına dayanım hesapları ve korunma yöntemlerinin belirlenmesi.

Özel bölümlerde alınacak önlemlerin belirlenmesi.

Yangın otomasyonu esaslarının belirlenmesi.

Egzost ve üfleme fanları ile yangın damperlerinin otomasyon esaslarının belirlenmesi.

Uyarı ve duyuru sistemlerinin otomasyon esaslarının belirlenmesi.

İzleme yapılacak noktaların belirlenmesi.

PROJE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERDİĞİMİZ PROJELER

No data was found

Professional Oversight

Professional oversight involves the evaluation of changes made after the completion of the project planning stage. This includes assessing modifications, technically evaluating the materials and equipment to be used, questioning their suitability, routine inspection of implemented practices, conducting functional tests on completed systems, preparing on-site inspection reports, and providing consultancy on all aspects related to fire safety.

Hazırlanan teknik şartnamelerin yangın güvenliği açısından uygunluğunun kontrolü.

Seçilen malzemelerin değerlendirilmesi.

Kullanılan cihazların yeterliliğinin incelenmesi.

Sahadaki uygulamanın projelere uygunluğunun kontrolü.

Uygulama aşaması sırasında yapılan proje revizyonlarının yangın güvenliği açısından
uygunluğunun değerlendirilmesi ve güncel planların saha uygulamasının uygunluğunun
kontrolü.

Otomatik sulu söndürme sistemlerinin testlerinin yapılması.

Manuel sulu söndürme sistemlerinin testlerinin yapılması.

Flow switch ve vana izlemeleri testlerinin yapılması.

Dedektör arıza kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Dedektör aktivasyon kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

İhbar butonu kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Yangın otomasyonuna geçiş şekillerinin kontrolü.

Panel kontak çıkışları kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Uyarı sistemleri kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Temiz gazlı söndürme sistemi kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Yönlendirme armatürleri kontrolü.

Acil aydınlatma armatürleri kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Damper kumandaları, basınçlandırma fanlarının aktivasyon kontrolü ve fonksiyon testlerinin
yapılması.

Siren/flaşör sisteminin kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Anons sisteminin kontrolü ve fonksiyon testlerinin yapılması.

Yangın güvenlik sistemlerinin diğer sistemlerle otomasyonunun kontrolü.

MESLEKİ KONTROLLÜK HİZMETİ VERDİĞİMİZ PROJELER

No data was found

Functional Tests

Acceptance tests of devices and manufacturing related to fire safety, along with the documentation of identified non-compliance, are to be conducted. The adequacy of devices and equipment related to fire safety, based on design criteria, will be questioned. The compliance of installed devices, equipment, and manufacturing with technical specifications and regulations will be checked. Assistance will be provided to the employer during temporary and final acceptance procedures, and a compliance report will be prepared. Solutions for identified and reported non-compliance will be determined, and a work plan and budget will be created for corrective actions. Supervision services (technical due diligence) will be provided during the ongoing process of corrective and preventive actions, including a compliance assessment.

FONKSİYON TESTLERİ HİZMETİ VERDİĞİMİZ PROJELER

No data was found

Business Consultancy

The examination of architectural adjustments made during the operation of the building, conducting tests on fire suppression systems, smoke control systems, and fire detection and warning systems, as well as testing fire automation systems. Providing general consultancy services related to the operation of fire protection systems. Activities include ensuring the continuity of system operation, integrating systems according to specified principles, guiding staff training, and conducting work on the preparation and implementation of prevention and extinguishing guidelines, periodic inspections, and drills.

Bina dâhilinde yapılacak yeni mimari düzenlemelerin kaçış yolları, boşaltma imkânları, çıkış mesafeleri ve yangın zonları açısından değerlendirilmesi ve kontrolü.

Söndürme sistemleri, algılama ve uyarı sistemlerinde yapılacak değişikliklerin uygunluğunun değerlendirilmesi.

Mimari, mekanik ve elektrik yangın zonlarında meydana gelebilecek muhtemel değişikliklerin değerlendirilmesi.

Binaya yeni taşınan ve/veya kullanım alanında tadilat yapan bina kullanıcılarının mimari, elektrik ve mekanik sistem projelerinin yangın güvenliği onaylarının (pilotaj onayı) verilmesi.

Tamamlanan yangın söndürme, yangın algılama, duman tahliye, acil aydınlatma, yönlendirme, acil anons sistemleri, duman kontrol sistemlerinin kabul testlerinin yapılması.

Sistemlerin kontrol, test ve bakım esaslarının belirlenmesi ve takip çizelgelerinin hazırlanması.

Yangın güvenliği ile ilişiği bulunan sistemlerin senelik bakım ve işletme planlamasının yapılması.

Yangın güvenlik sistemlerinin çalışır durumda bulunmaları için rutin olarak kontrol edilmesi ve eksiklikler belirlendiği takdirde tespit raporlarının hazırlanması.

Mevcutta bulunan sistemlerin ve cihazlarının yeterliliklerinin sorgulanması, bina ihtiyacını karşılayıp karşılayamadığının kontrolü.

Yangın güvenliği sistemleri ile alakalı düzeltici ve önleyici işlemlerin belirlenmesi, planlamanın yapılması.

Yangın güvenlik sistemlerinin periyodik bakımlarını yapan ekiplerin kontrol ve süpervize edilmesi, yapılan bakım işlemleri sonrası onay verilmesi.

Yangın güvenliği ilgili diğer konularda danışmanlık yapılması, görüş bildirilmesi, kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi.

Talep edilmesi durumunda, yangın güvenliği ile ilgili toplantılara iştirak edilmesi.

İşletme yangın güvenliği önleme ve söndürme organizasyon şemalarının hazırlanması hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

İlk müdahale ve kurtarma malzemelerinin belirlenmesi.

İşletme yangın güvenliği önleme ve söndürme görev tanımlarının belirlenmesi hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Yangın tahliye, kurtarma ve söndürme ekiplerinin belirlenmesi hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

İşletme personelinin uyacağı esasların hazırlanması hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

İşletme yöneticilerinin görevlerinin belirlenmesi hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Yangını ilk gören personelin ve yangın ekiplerinin görevlerinin tespiti hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Personel eğitim esaslarının hazırlanması hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Tatbikat esaslarının belirlenmesi hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Aylık kontrol esaslarının hazırlanması.

Yangın güvenlik sistemlerinin çalışır durumda bulunmaları için kontrol edilmesi ve eksiklikler belirlendiği takdirde tespit raporlarının hazırlanması.

Yılda en az 1 kez tatbikatlara nezaret edilmesi, tatbikatların iyileştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunulması.

İŞLETME DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERDİĞİMİZ PROJELER

No data was found

Fire Risk Analysis

Through on-site inspection of as-built projects of the existing building, a compliance review of architectural adjustments, electrical, and mechanical systems will be conducted. Identified issues will be assessed, and a compliance and risk assessment report will be prepared.

Kullanım amacı farklı olan bölümlerde kaçış yollarının, boşaltma imkanlarının ve yangın zonlarının incelenmesi, çıkış mesafelerinin, genişliklerinin ve konumlarının mimari planlar üzerinden kontrolü.

Çıkış yollarının, kaçış merdivenlerinin ve merdivenlerin tahliye noktalarındaki
düzenlemelerinin yerinde kontrolü.

Mimari, mekanik ve elektrik yangın zonlarının uygunluğunun yerinde kontrolü.

İnsan kapasitesine bağlı tahliye gereklerinin ve çıkış sayısının yeterliliğinin, mimari planlar üzerinden ve yerinde imalatların mimari planlara uygunluğunun kontrolü.

Çıkış kapıları ve yangın merdiveni kapılarının özelliklerinin yerinde kontrolü.

Yönlendirme işaretlerinin yerlerinin ve armatürlerin özelliklerinin uygunluğunun yerinde kontrolü.

Kaçış yolları üzerindeki acil durum aydınlatma sistemlerinin uygunluğunun yerinde kontrolü.

Bazı bina bölümlerinde (otoparklar, asansörler, mutfak, işletim odaları, kazan dairesi, vb) alınması gereken özel önlemlerin yerinde kontrolü.

Otomatik sprinkler sistemlerinin ihtiyaca ve standartlara uygun olarak tesis edildiğinin yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Manuel söndürme sistemlerinin (yangın dolabı, itfaiye su alma ağzı vb.) ihtiyaca ve standartlara uygun olarak tesis edildiğinin yerinde gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Yangın suyu depolarının, pompa kapasitelerinin, pompa özelliklerinin ve pompa dairesi düzenlemelerinin yerinde gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Hidrant sisteminin ihtiyaca ve standartlara uygun olarak tesis edildiğinin yerinde gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Otomatik gazlı söndürme sistemlerinin ihtiyaca ve standartlara uygun olarak tesis edildiğinin yerinde gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin ihtiyaca ve standartlara uygun olarak tesis edildiğinin yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Dedektör tiplerinin kullanım amacına uygunluğunun yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Alarm butonları özelliklerinin ve yerleşiminin yerinde kontrolü.

Kaçış yolları üzerinde yer alan ve normal zamanlarda kilitli tutulan kapılarda yapılan düzenlemelerin yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemlerinin yeterliliğinin yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Yangın pompaları gibi acil durum cihazlarının enerji beslemelerinin uygunluğunun değerlendirilmesi.
Asansörlerin özelliklerinin yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Havalandırma ve duman kontrol cihazları hava alış ve hava atış ağızları yerlerinin uygunluğunun yerinde değerlendirilmesi.

Dumanın yayılımının engellenmesi için alınması gereken pasif önlemlerin uygunluğunun yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

Ticari davlumbaz egzoz sistemlerinin ihtiyaca ve standartlara uygun olarak tesis edildiğinin yerinde, gözle kontrolü ve fonksiyon testlerinin gerçekleştirilmesi.

YANGIN RİSK ANALİZİ HİZMETİ VERDİĞİMİZ PROJELER

No data was found