Dr. Kazım Beceren

1964 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun’da tamamladı ve 1981 yılında İ.T.Ü Makina Fakültesine girdi. 1985 yılında İ.T.Ü Makina Fakültesini bitirerek aynı yıl İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsünün Makina Anabilim Dalı Enerji Programında Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 1988 yılında Enerji Programına başladığı öğrenimini tamamlayarak Yüksek Lisans derecesi aldı ve 1989 yılında aynı programda başladığı “Kapalı Hacım Yangınlarının Modellenmesi ve Komşu Hacımlara Yangın Geçişinin İncelenmesi” başlıklı doktora çalışmasını 1996 yılında tamamladı.
 
1987-2014 yılları arasında İ.T.Ü Makina Fakültesi’nde önce Araştırma Görevlisi daha sonra Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. İstanbul Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesinin yaptığı “İstanbul Yangın Güvenliği Araştırması”nda araştırmacı olarak görev aldı. Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Hazırlama Komisyon üyeliği yaptı. 2014 yılından itibaren Etik Mühendislik Danışmanlık Tasarım ve Eğitim Hizmetleri A.Ş’inde çok sayıda kuruluşa Yangın Güvenliği Danışmanı olarak hizmet vermektedir.